Malatya 2 Şubesi

Kadın Komisyonları Başkanlar Kurulu Toplantısı Yapıldı

Eğitim-Bir-Sen 5. Kadın Komisyonları Türkiye Buluşması Kızılcahamam’da yapıldı. Teşkilat eğitimlerinin ardından, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, Şube Kadınlar Komisyonu başkanlarıyla bir araya geldi. Genel Başkan Ali Yalçın ve başkan yardımcılarının da katıldığı toplantıya Eğitim-Bir-Sen Malatya 2 No’lu Üniversite şubesinden Başkan Yardımcısı Tülay Kalalı ve Kadın Komisyonu Başkanı Kadriye Yüksel katıldı.

Sendikal çalışmaların bütün yönleriyle ele alındığı toplantıda, başta eğitimci kadınların sorunları olmak üzere, sözleşmeli ve mülakatla istihdam, görevde yükselme konularının yanı sıra teşkilatta kadınların daha aktif rol alması için yapılması gereken çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Anayasal hakları kısıtlayan, eş ile iş arasında tercih yapmaya zorlayan sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılması gerektiği vurgulanan toplantıda, öğretmen açığının sözleşmelilikle değil, ilave tazminat gibi teşviki yöntemlerle giderilmesi gerektiği ifade edildi. Üniversitelerin toplumsal katkısının artırılması için akademisyenlerin iş güvencelerinin sağlanması, mali haklarının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi çağrısında bulunulan toplantıda, doçentlik atamalarındaki sözlü sınav uygulamasının kaldırılması gerektiği dile getirildi. Toplantıda alınan kararlardan bazıları şöyle:

-Yükseköğretim kurumlarında görev yapan personelin kurumlararası yer değiştirme işlemlerinde uygulanan ‘muvafakat alma’ zorunluluğuna son verilmeli; merkezi yer değiştirme sistemi kurulmalıdır.

-Araştırma görevlileri arasında özlük hakları konusunda ayrımcılığa neden olan kadro düzenlemesine de bir an önce son verilmeli, aynı işi yapmasına rağmen 50/d kadrosunda yer alan araştırma görevlileri 33/a kadrosuna geçirilmelidir.

-Sendikamız tarafından dava konusu edilen üniversitelerdeki norm kadro yönetmeliğinde mağduriyet kaynağı oluşturması muhtemel belirsizlikler giderilmelidir.

-Kredi ve Yurtlar Kurumu eğitim hizmet kolunda kalmalı; servis ve yemek hizmeti olmayan saatlerde yurtlarda nöbet tutan çalışanlara daha fazla ödeme yapılmalı, nöbet günleri ise personeli mağdur etmeyecek şekilde ayarlanmalıdır.

-Kamu görevlilerinin kariyer yolculuklarında önemli bir merhale olan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları Millî Eğitim Bakanlığı ve rektörlüklerin takdirine bırakılmamalı, sınavlar takvime bağlanarak belli periyotlarda düzenli bir şekilde yapılmalı ve sınavın ardından yapılan mülakat kaldırılarak haksızlıkların önüne geçilmelidir.

-Türkiye’nin siyasi tarihine utanç vesikası olarak geçen 28 Şubat’ın izlerinin tamamen silinmesi için o dönemde mağdur olanlara hakları tam olarak verilmeli, karanlık zihniyetin yol açtığı mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için yasal düzenleme yapılmalıdır.

-3600 ek gösterge daha fazla zaman geçirilmeden hayata geçirilmeli, emekli olduktan sonra eş ve çocuk yardımı kesilmemelidir.

-Sendikamızın bir kazanımı olan engelli çocuğu olan öğretmen annelere ders programları hazırlanırken yardımcı olacak çözümler üretilmesi konusundaki uygulama, temel eğitim kurumlarını da kapsayacak şekilde genişletilmelidir.

-Özellikle kadın çalışanlar üzerinde daha olumsuz sonuçlar doğuran, kamu görevlilerini hedef alan mobbing niteliğindeki hukuka ve meslek etiğine aykırı uygulamalara karşı caydırıcı tedbirler alınmalıdır.

-Kanuni düzenlemesi yapılmasına rağmen hayata geçirilmesi için ikincil mevzuat düzenlemesine ihtiyaç duyulan kadın çalışanlara ilişkin yarı zamanlı çalışma hakkı konusunda adım atılmalıdır.

-Ailenin korunması için, aile ve iş hayatı uyumunu sağlayacak çalışmalar yapılmalı ve bir an evvel hayata geçirilmelidir.

-Değerlerimizi mücadelemizin öznesi kılarak, cinsiyetçi söylemin dışında, insan odaklı bir model geliştirmek için daha çok çaba harcayacağız. Aile birliğini bozan istihdam türlerinden iş yerinde mobbing ve şiddete, eğitime erişimden karar mekanizmalarında yer almaya kadar, kadınların sorunlarını çözmek için alın ve akıl teri dökmeye, 185 bin olan kadın üye sayımızı daha da artırmanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı, rehavete kapılmadan, durup dinlenmeden, ara vermeden kararlılıkla sürdüreceğiz.

-Başta, yanı başımızdaki Suriyeli kadın ve çocukların çığlıkları olmak üzere, Irak’taki, Afganistan’daki, Arakan’daki, Filistin’deki, Doğu Türkistan’daki, Keşmir’deki, Yemen’deki ve dünyanın dört bir yanındaki mazlumların, mağdurların, esaret altındaki kadınların, açlıkla pençeleşen insanların sesi olmaya devam edecek; zulümleri, işkenceleri görmeyen gözlere gösterinceye, kadın ve çocukların, masumların sesi insanlığın sesiyle buluşuncaya kadar susmayacağız.